-เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 , 1300– 1600 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ ผอ.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จว.น.ม.