-เมื่อ 17 ต.ค.60, 0930 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) ร่วมงานเราทำความดีด้วยหัวใจ"รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ" อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. มอบแนวทางการปฎิบัติงานให้จิตอาสาเฉพาะกิจโดยมีนายสุรชาติ แก้วศิลา นอภ. อุทุมพรพิสัย เป็นประธาน มีประชาชนจิตอาสา อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน 1400 คน มารับทราบแนวทางการปฎิบัติงาน"รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ"