-เมื่อ 14 ก.ย.60, 0930 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย ฝสธ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีระฉัตร คำรพวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.กห./ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กห. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จว.น.ม., บ.ร. และ ส.ร. ในห้วง 13 – 14 ก.ย.60 ในการนี้ กกล.สุรนารี ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อมูลจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ณ ห้องประชุม นปพท.2 สน.ปทก.ศปก.ทภ.1 จากนั้นคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จว.ส.ร.