-เมื่อวันที่ 9 ก.ย.60 เวลา 1000-1400 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์วีรกรรม พ.ต.อนุพงษ์ บุญญะประทีป และพิธีทำบุญอุทิศให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการอนุพงษ์ ร้อย.ทพ.2310(ช่องบก) อ.น้ำยืน จว.อ.บ. โดยมีคณะนายทหาร ตท.21,แม่บ้าน,กำลังพล,ส่วนราชการและประชาชน รวม 500 คน