-เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 เวลา 1200-1700 น. พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ถปภ.ประจำพื้นที่วัดไพรพัฒนา ถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ในโอกาสเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.