-เมื่อ วันที่ 8 ก.ย. 60 ,1100 น. พ.อ.สรชัช  สุทธิสนธิ์  รอง ผบ.กกล.สุรนารี เป็น ผู้แทน กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับ พล.ท. ปรีชา  ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร ผู้แทน ผบ.ทสส.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบอากาศไร้คนขับ รุ่นนารายณ์ ให้กับ กกล.สุรนารี เพื่อใช้ในภารกิจการป้องกันชายแดน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.