- เมื่อ 3 ก.ย.60, 0900 พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.ทบ. และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าโคกสะอาด (โคกกะปุ๊ก) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จว.บ.ร.โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 และภริยา, พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี, พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 ตลอดจน ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ อ.ละหานทราย จว.บ.ร. ร่วมในพิธี และให้การต้อนรับ รวมประมาณ 850 ราย