- เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีตาม “โครงการสืบสานประเพณีพิธีบวงสรวงปราสาทโดนตรวล” ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของอำเภอกันทรลักษ์ ณ บริเวณปราสาทโดนตวล อช.เขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ, ผู้นำชุมชน, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน