- เมื่อ 19 ส.ค. 60 เวลา 1330 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย พ.อ.หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร.6 ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของพร้อมเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ อ.พนมไพร,อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย