-เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี/ผอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม กองกำลังสุรนารี /
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จว.ส.ร.