- เมื่อ 14 ก.ค.60, 0900 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน "ประชารัฐร่วมใจ ต่อต้านการค้ามนุษย์" โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ประชุมติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ ในพื้นที่ชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จว.ส.ร.