-เมื่อ 14 ก.ค.60 เวลา 1000 - 1630 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ โดยมี พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ ผอ.สมท.กอ.รมน./เลขาธิการคณะกรรมการมูลนิธิ ทสปช. เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน และราษฎรผู้มีรายได้น้อย พื้นที่ รร.บ.น้ำเย็น กองทัพบกอุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ จว.ศก., ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ผามออีแดง)

\