-เมื่อ 12 มิ.ย.60 ,0815 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) ให้การต้อนรับ และปฏิบัติภารกิจ กับ พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศปก.ทบ.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชนบท ณ ณ รร.บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.