-นรข.เขตอุบลฯ ได้จัดทำสถานีทดสอบกำลังใจ เพื่อใช้สำหรับการฝึกกำลังพล และสามารถปรับใช้สำหรับการเข้าค่ายฝึกให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่องาน ปจว.ได้