-เมื่อ 30 พ.ค.60, 1500 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เดินทางมาตรวจการฝึกการปฐมพยาบาล และส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยาน หน่วย นขต.กกล.สุรนารีและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการฝึก ณ สนามฝึก บก.ฉก.1 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย