-เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 0830 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผอ.รมน.ภาค 2.สย.2/ผบ.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับพล.ต.ดำรงพล เชิดสงวน รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 และคณะ
ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจ การจัดกำลัง และการปฏิบัติงานของ ฝสธ.กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 ณ บก.กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 บก.กกล.สุรนารี จว.สุรินทร์