-เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ ,๑๐๓๐ พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.๖/ ผอ.กอ.ถปภ.ประจำพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงติดตามการดำเนินการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ ณ บริเวณพื้นที่ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองกุดใหญ่ ต.หนองเด็ง อ.กระสัง จว.บ.ร.และเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทองต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จว.บ.ร.