-เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 0830-1130 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ร่วมงาน วันรวมพลังมวลชน เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
อ.เมือง จว.ส.ร. โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2 เป็นประธานในพิธี และร่วมประกอบในพิธีสงฆ์ ณ วัดพรหมสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานบริเวณคูเมืองบริเวณวัดพรหมชั้นใน อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) 20 จังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุรินทร์ นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 2500 คน