- การปรับปรุงศาลาทรงงานให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อให้สมาชิกฯ และประชาชนที่เยี่ยมชมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / โดยหน่วยมีศาลาทรงงานทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จำนวน / 3 แห่ง /