-เมื่อ 9 ม.ค.61 เวลา 1300 - 1500 : กกล.สุรนารี ร่วมกับ จ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก จ.สุรินทร์ โดย ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ และ กกล.สุรนารี ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงสำคัญในพื้นที่ โดย พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์