[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
กองกำลังสุรนารี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ. 20263,20264
  


index.php?name=history
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning


????????????????????????????? GCC 1111
» ภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
           เมื่อ ๘ พ.ย.๕๖ พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี /กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๕๖ณ บริเวณ เวทีกลาง สนาม แสดงช้าง อ.เมือง จว.ส.ร. โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน ในพิธี   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๘ พ.ย.๕๖ พล.ต. ธรากร ธรรม วินทร ผบ.กกล. สุรนารี/ ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ เป็นประธาน ร่วมในพิธี ทอดถวาย ผ้ากฐิน สามัคคี โดยมี ประชาชน /พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิต ศรัทธานำ กฐินเข้าร่วม ในพิธี จำนวน ๔๙ กอง และมีผู้ร่วม กิจกรรมเป็น จำนวนมาก ณ วัดพรหมสุรินทร์ อ.เมือง จว.ส.ร.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๖ พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง มทภ.๒ ให้การ ต้อนรับ พล.อ.เจีย มอน รอง ผบ.ทบ./ ผบ.ภท.๔ (กพช.) และคณะ เพื่อพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ และประชุม อย่างไม่ เป็นทางการ เพื่อหารือ และกระชับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ทภ.๒ (ไทย) กับ ภูมิภาค ทหารที่ ๔ (กพช.) โดยมี พล.ต. ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล. สุรนารี, นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. และ ผบ. หน่วยทหาร ในพื้นที่ ร่วมให้ การต้อนรับ ณ ห้องรัตน มงคล โรงแรม ทองธารินทร์ อ.เมือง จว.ส.ร.   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๖ พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม รอง ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี/ กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมเป็นเจ้า ภาพงาน โครงการ “สภากาแฟ จว.ส.ร.” ประจำปี ๒๕๕๖ โดยเจ้าภาพ ประกอบด้วย หน่วยงาน สังกัดกระทรวง กลาโหม และสำนัก งานตำรวจ แห่งชาติ ในพื้นที่ จว.ส.ร. โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน ณ สโมสร นายทหาร จทบ.ส.ร. ค่ายวีร วัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร.   [7 ภาพ]
           เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖ พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.กกล. สุรนารี เป็นประธาน การประชุม การจัดทำ แผนงาน /โครงการ การพัฒนา เพื่อความมั่นคง ชายแดน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นพค.๕๑, นพค.๕๓, นพค.๕๔ และ สนภ.๔ นทพ. ณ ห้องประชุม เหมะบุตร บก.กกล.สุรนารี อ.เมือง จว.ศ.ก.   [4 ภาพ]
           เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๖ พ.ท.รวิรักษ์ สัตตบุศย์ หน.ฝกร .กกล.สุรนารี เป็นผู้แทน ผบ.กกล. สุรนารี /ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมกิจกรรม นั่งช้างและ เลี้ยงต้อนรับ ช้างที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ในงาน “มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. มีประชาชน ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมงานเป็น จำนวนมาก ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ ภักดีศรี ณรงค์ จางวาง อ.เมือง จว.ส.ร.   [12 ภาพ]
           เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๖ พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ หน.ศปพ.ศปก.ทบ. และคณะ เดินทางมา ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยาย สรุปจาก กกล.สุรนารี โดยมี พ.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง ผบ.กกล. สุรนารี, พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง เสธ.กกล. สุรนารี และฝ่าย เสนาธิการฯ ร่วมให้ การต้อนรับ ณ บก.กกล. สุรนารี ค่ายวีรวัฒน์ โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร.   [3 ภาพ]
           เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๖ พ.อ.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา รอง เสธ. กกล.สุรนารี เป็นผู้แทน กกล. สุรนารี/กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดกา รแสดงงานช้าง ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นโดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มท. เป็นประธานในพิธี และมีนักท่อง เที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามแสดง ช้าง อ.เมือง จว.ส.ร.   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๖ พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม รอง ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี /กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ ร่วมงาน สีสันมหัศจรรย์ งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน ในพิธี ณ บริเวณเวที ไผทสราญ เทศบาล เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จว.ส.ร.   [3 ภาพ]
           เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๖ พล.ต. ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี /ผบ.พล.ร.๖, พร้อมด้วย รอง ผบ.กกล.สุรนารี, และ ผบ.หน่วย ระดับกรม ร่วมบันทึก เทปถวาย พระพร ๕ ธันวาม หาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ม. ราชภัฎ บุรีรัมย์ อ.เมือง จว.ส.ร.   [3 ภาพ]
           เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๖ พ.อ. ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม รอง ผอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒ เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี /กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ ร่วมเป็น สักขีพยาน ในการออก สลากรางวัล กาชาดในงาน มหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน ในพิธี ณ บริเวณเวที ธารากาชาด สนามกีฬา กลาง อ.เมือง จว.ส.ร.   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๖ พ.ท.รวิรักษ์ สัตตบุศย์ หน.ฝกร. กกล.สุรนารี เป็นผู้แทน กกล.สุรนารี /กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ มอบใบ ประกาศเกียรติ คุณให้กับ ผู้ร่วมกิจกรรม การยิงปืน สะสมคะแนน ซึ่งเป็น กิจกรรมภาย ในงาน มหัศจรรย์งานช้าง สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามยิงปืน ร้อย.ลว.ไกล ที่ ๖ พล.ร.๖ สนาม กีฬากลาง อ.เมือง จว.ส.ร.   [6 ภาพ]
           เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๖ พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง มทภ.๒/ ผบ.ศปก.ทภ.๒/ ผอ.รมน.ภาค ๒ และคณะ เดินทางมา ตรวจเยี่ยมและรับฟัง บรรยายสรุป การปฏิบัติงานของ กกล.สุรนารี/กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ และตรวจเยี่ยม ทหารใหม่ จทบ.ส.ร. และ ร.๒๓ พัน.๓ โดยมี พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.กกล.สุรนารี/ ผอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.จทบ.ส.ร. พร้อมด้วย รอง ผบ.กกล.สุรนารี, รอง เสธ.กกล.สุรนารี, ฝสธ.กกล.สุรนารี และ ผบ.หน่วยขึ้นตรง กกล.สุรนารี ร่วมให้การ ต้อนรับ ณ ค่ายวีรวัฒน์ โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร.   [22 ภาพ]
           เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๖ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.พล.ร.๖/ ผบ.กกล. สุรนารี พร้อมด้วย คณะแม่บ้าน และครอบครัว จำนวน ๓๘๐ คนพบปะ เยี่ยมเยียน บำรุงขวัญ กำลังพล ที่ปฏิบัติ หน้าที่ใน พื้นที่ เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. เนื่องใน โอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๖ และเพื่อ เป็นการให้ ความสำคัญแก่ “พ่อ” เหล่าทหารหาญ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามแนว ชายแดนไทย – กพช. กกล.สุรนารี ในกิจกรรม “เยี่ยมพ่อ ชายแดน พ่อคือ ผู้เสียสละ” โดยมีกิจกรรม แสดง มุทิตาจิต ปลูกต้นไม้ พะยูง ๔๐๐ ต้น กิจกรรมเที่ยว น้ำตกกับพ่อ เที่ยวชม ผามออีแดง และรับประทาน อาหารร่วมกัน   [26 ภาพ]
modules/filemanager/gallery/gallery_11/thb_IMG_0022.JPG  
   

modules/filemanager/gallery/gallery_11/thb_IMG_0346.JPG  
   

Disabled first thumbnail page · Disabled previous thumbnail page · 1 · Disabled next thumbnail page · Disabled last thumbnail page

  
กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2
ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ.20263, 20264
Based on : กองกำลังสุรนารี Email : suranaree45@hotmail.com